• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Egyes juttatások közvetett költségei | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2018. március 27. 10:33

  Egy építőiparban tevékenykedő társaság a székhelyén kávéautomatát állított föl, amelyből az irodai dolgozók szabadon, ingyenesen fogyaszthatnak kávét, teát. Az automatát a társaság bérli, tehát bérleti díjat fizet, ezen kívül negyedévente karbantartási díj merül föl. Kérdésem ez utóbbi tételekre vonatkozik (az automatába beszerzett élelmiszerek ÁFA-ja tételes tiltás alá esik, amiket bruttó értékük alapján egyes juttatatásként SZJA-val és EHO-val adóztatunk.):
  Tehát a bérleti díj és az igénybe vett karbantartási szolgáltatás:
  1. előzetes ÁFA-ja levonható-e?
  2. egyes juttatásként adóalapot képez-e?
  Az ÁFA-t egyébként nem számoljuk el levonhatóként, viszont ami az egyes juttatások alá történő besorolást illeti, több szakmai vélemény, ami bár nem mondja ki határozottan, de az egyes juttatáshoz tartozó közvetett költségeket (mint a kérdéses esetben a bérleti díj és a karbantartási költség, vagy pl. az Erzsébet utalványoknál a kiszállítás díja és kezelési költsége) természetbeni juttatásként adóztatandó tényállásnak tekinti.
  Véleményem szerint viszont egyes juttatásként csak a természetes személyek által elfogyasztható élelmiszer, étkezés, igénybe vett szolgáltatás értelmezhető, a bérleti díj, karbantartási költség, kiszállítás díja, kezelési ktg. stb. nem, ez utóbbiak legfeljebb a TAO tv. 8.§ (1) bekezdés d) pontja alá tartozhatnának. Egyébként az említett költségeket a vállalkozás érdekében felmerült költségekként kezeljük, tehát TAO-alapot sem növelünk velük.
  Mi erről a véleményük?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Induló egyéni vállalkozás költségei | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 4. 0:00

  Kezdő egyéni vállalkozó, mivel még nincs bevétele leírhatja-e költségként a hirdetési díjat, a szakmai lapok árát és a vállalkozás indulásának költségeit? Vagy csak akkor írhatja le, ha van bevétele is? Az üzlet bérleti díját is elszámolhatja költségként, ha nincs még bevétele?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem felhasználása házbővítésre | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 4. 0:00

  Férjem és én építkeztünk férjem szülei ingatlanán, a telek viszont nem megosztható. Tehát egy helyrajzi számon található a szülők háza illetve az általunk épített ház is.
  Az építési terv szerint az épület két ütemben készül el: az első ütem az alsó szint elkészítése, a második ütemben pedig a felső szint készül el. Az alsó szint elkészült, a használatba vételi engedély 2004.07.hóban jogerőre emelkedett.
  Az alsó szint használatba vételi engedélyének megszerzésével nem került saját tulajdonba az új ház, mivel az egész ingatlan (telek) férjem szülei nevén volt. Erre vonatkozólag a tulajdonjog bejegyzési kérelmet a földhivatal 2006.03.hóban bejegyezte, így az ingatlanon szerzett tulajdonjogunk a két épület értékének arányában került bejegyzésre. Az új épület tulajdonjoga viszont 50-50%-ban oszlik meg férjem és én közöttem.

  Mivel a felső szint a második ütemben készül el (ez nem jelent különálló lakást, hanem a földszinten található 1,5 lakószoba mellé az emeleten három lakószoba és mellékhelyiségek kerülnek kialakításra), így az önkormányzattól megkértük az építési engedélyt, mert szeretnénk befejezni teljesen az épületet.
  Ezen munkálatokat jelenleg a tulajdonomban álló lakás értékesítéséből származó jövedelemből szeretnénk finanszírozni, mely az előzetes számítások szerint az értékesítésből származó jövedelem teljes mértékben felhasználásra kerülne.


  1. Keletkezik-e szja fizetési kötelezettségem a lakásértékesítésből származó jövedelmem után, ha a fent leírt módon és feltételekkel az új ház felső szintjének elkészítésébe fektetem?

  2. Ha keletkezett jövedelmem felhasználhatom házunk befejezésére, mivel kell igazolni, hogy a megszerzett jövedelmemből került finanszírozásra a felső szint elkészítése? Számlákkal, költségvetéssel, magánszemélytől vásárolt építőanyag adásvételi szerződéssel, stb.?

  3. Mi számít ingatlan szerzési időpontnak ebben az esetben: a felső szint használatba vételi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontja, vagy ismételt tulajdonjogi bejegyzés iránti kérelem beadása a földhivatal felé? Netán esetleg egyéb olyan okmány, amivel igazolható, hogy az ingatlanértékesítésből származó jövedelmem újabb ingatlan megszerzésébe fordítottam?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakmai gyakorlat alapján fizetendő jövedelem, adók | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 9. 0:00

  Eva adóalany egyéni vállalkozó (alkalmazottat is foglalkoztat) megállapodást kötött a Fáy András szakközépiskolával 1 fő autóvillamossági szerelő tanévi szakmai gyakorlatára.
  A tanuló hetente egy alkalommal van a vállalkozó műhelyében.

  A tanuló járandósága az I. félévben a mindenkori minimálbér 15%-a. Ez adóterhet nem viselő járandóság, s mint ilyen sem munkáltatói, sem egyéni járulék (eho sem) kötelezettség nem terheli.
  Nem kell bejelenteni biztosítottként, s nem kell a 0682-sen sem jelenteni.

  Helyesen gondolom?

  A nyári szakmai gyakorlatra ugyanezt a tanulót mi illeti meg törvény szerint?

  Nagyon kérem Önöket, sürgősen válaszoljanak, mert sajnos szeptember óta sok idő eltelt. Az iskola azt mondja: semmi nem jár, csak a munkaruha és az étkezés - szerintem nincs igazuk.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Ügyvezető számára bérelt lakás elszámolása, adóvonzata | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 2. 0:00

  Egy kft. külföldi állampolgárságú, Magyarországon tartózkodási engedéllyel lévő megbízási jogviszonyos ügyvezetőjének lakást bérelne. Milyen adó és járulékvonzata van ennek mind az ügyvezetőre, mind a kft-re nézve, ha a számla:
  1. a kft. nevére szól vagy
  2. az ügyvezető nevére szól?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Német állampolgárságú ügyvezető díjazásának adóvonzata | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 1. 0:00

  Német anyavállalt magyarországi leányvállalatának két ügyvezetője van. Az egyik magyar állampolgár, aki napi 8 órában, (még munkaviszonyban) látja el a feladatait. A másik német állampolgár, Magyarországon nincs semmilyen bejelentett lakcíme, itt évi 10-15 napot tartózkodik csak, az ügyvezetést Németországból látja el, ezért a tevékenységért jövedelmet kell a jövőben adnunk neki. (Eddig az anyavállalt fizette).

  A német állampolgár részére fizetett bérből milyen adók, járulékok levonását kell megtennünk, illetve utána mely adókat járulékokat kell megfizetnünk?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Napidíj adózása EU forrásból finanszírozott sikeres pályázati támogatás esetén | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2005. november 13. 0:00

  1). Önkormányzatunk már több, EU forrásból finanszírozott sikeres pályázati támogatást nyert el. Néhány már belépett a megvalósítás szakaszába.
  A projektben meghatározott feladatok között több esetben megtalálható külföldi tapasztalatcsere, konferencia, Workshop stb.
  Ez azt jelenti, hogy a projekt megvalósításában résztvevők, a projektmenedzsment külföldre utaznak, amikor is részükre napidíj jár.
  A napidíj fogalma azonban - projektenként változó módon - nem azonos a nemzeti, a magyar szabályozás szerinti napidíj fogalmával.
  A magyar szabályozás szerint a külföldi kiküldetés során adható napidíj mértékét, az elszámolás módját Korm. rendelet szabályozza, amely összeg étkezési költségek fedezetéül szolgál. Esetünkben az önkormányzat - figyelemmel a Korm. rendeletre illetve az Szja tv. előírásaira - külön rendeletben szabályozta a külföldi kiküldetés rendjét, és ennek keretében 55/nap euróban határozta meg napidíj mértékét.
  Az egyes projektek azonban - a nyertes pályázat költségvetésében meghatározottan – „kimondják” napidíj például 140/ euró/éjszaka, amely magában foglalja a szállás, étkezés és helyi közlekedés költségét.
  A projekt finaszírozási szerződése nem is kér ebben az esetben bizonylattal történő elszámolást, csak az átvétel tényét kéri bizonylaton igazolni, a felhasználást nem.
  Véleményem szerint a kiküldött viszont az Szja tv. szerint adóköteles jövedelmet szerzett. Mennyi lehet az előbbiből az adóköteles jövedelem:

  1. Az az összeg, aminek a megadott célra történő felhasználásáról nem tud számlát bemutatni?
  140 euró -szállás, helyi közlekedés, étkezés= adóköteles jövedelem költségvetési forrásból?
  2. Esetleg a nemzeti szabályok - esetünkben a helyi rendelet - szerinti 55 euró költségvetési forrásból?

  Tekinthető-e ez egyáltalán költségvetési forrásból származónak ez a külföldi napidíj (a támogatás átvett pénzeszközként bekerül az államháztartás rendszerébe)?

  2). Az előbbi külföldi kiküldetések egy része olyan program összeállítású, hogy megtalálható benne a nem szakmai, hanem szabadidős program is. Az értelmezésem szerint az a kiküldött részére természetbeni juttatás, amely KIFA és járulék terhet viselhet.
  Ezt a költségelemet azonban a Projektek nem ismerik el.
  Tekinthető ez ebben az esetben, figyelemmel a forrására természetbeni juttatásnak?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Magyar állampolgár Olaszországban szerzett jövedelme utáni adó | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2012. június 13. 18:42

  Amennyiben egy magyar állampolgár 2012. szeptembertől munkát vállal Olaszországban 2013. december 31-ig, akkor 2012-ben és 2013-ban melyik országban kell bevallania és megfizetnie a személyi jövedelemadót a jövedelmei után? A magánszemély 2012. augusztus 31-ig munkaviszonyban dolgozik Magyarországon. Mielőtt elutazik Olaszországba, megszünteti a munkaviszonyát Magyarországon. Egy harminc éves férfiról van szó, aki még egyedülálló, és tulajdonában van egy magyarországi városban egy lakóingatlan, amelyet az olaszországi tartózkodásának ideje alatt szeretné bérbe adni egy másik magánszemélynek.
  Tehát az olaszországi munkavégzésből származó külföldi jövedelme mellett Magyarországon is keletkezne jövedelme az ingatlan bérbeadásból. Hogyan kell bevallania majd a 2012. évi 1253-as személyi jövedelemadó bevallásában a Magyarországon szerzett ingatlan bérbeadásból származó jövedelmét és az olaszországi munkaviszonyból származó jövedelmét?
  A magánszemély levonhatja a magyarországi ingatlan bérbeadásából származó bevételből az Olaszországban bérelt ingatlan bérleti díját az Szja tv. 17. § (5) értelmében? A hivatkozott Szja tv. 17. § (5)-ban írt más település alatt bármilyen európai unió területén lévő települést lehet érteni, vagy csak Magyarország területén lévő települést?
  Az E101-es vagy A1-es nyomtatványt ki kell töltenie a magánszemélynek?
  Az olasz-magyar kettős adóztatást elkerülő egyezményben van–e releváns rész, amelyet figyelembe kell vennie a magánszemélynek a 2012. évi és 2013. évi szja bevallásakor?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Egyéni vállalkozóból őstermelő | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2016. május 9. 16:50

  Ügyfelem egyéni vállalkozás keretében növénytermesztéssel foglalkozik. 5 évvel ezelőt elnyerte a fiatal gazda pályázatot, most lejár a határidő, ezért nem szeretne tovább egyéni vállalkozóként tevékenykedni, ugyanezt a növénytermesztési tevékenységet őstermelőként szeretné folytatni. Úgy tervezte, hogy a mostani terményt amit nyáron learatnak, azt még leszámlázza mint egyéni vállalkozó, és utána szüntetné meg. De mi a helyzet a területalapú támogatással, amit most igényelt, és csak 2016 őszén illetve 2017 januárjában fognak kiutalni a 2016-os év után? Az így kapott támogatást veheti az őstermelésből származó bevételeibe? Leadózhatja, mint őstermelő vagy máshogyan kell neki?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  házassági vagyonközösség megszűnése | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2016. október 31. 17:32

  Tisztelt Szakértő !
  Az ügyfelem házassága megszűnésekor egy 10 évvel korábban megvásárolt ingatlannak 2015 évben, a korábbi 50%-os tulajdoni részét is megkapta a vagyonközösség megszüntetésekor. Ezt az ingatlant értékesítette 2016 évben. Kérdésem az, hogy terheli e az ügyfelemet szja fizetési kötelezettség a házassági vagyonközösség megszüntetéséből származó másik 50% -os rész értékesítése miatt? Ha igen , milyen összeget kell figyelembe venni ennek az alapjául.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • cafeteria

  Tiltakozik a cafeteria átalakítása ellen a Liga Szakszervezetek, mivel a tervezet szerintük a csökkenti a jövedelmeket.

 • Fotó: shutterstock

  Mivel a nemzetközi nagyvállalatok egyre inkább a belső összhang és a könnyebb kezelhetőség irányába terelik a belső könyvelési eljárásaikat, az egyes országok, így Magyarország, adóhatóságai számára egyre komolyabb fejtörést okoz a cégek helyi szabályok szerinti adózását meghatározó könyvelési adatok rendelkezésre állása. Ezért valószínűleg a jövőben aktívabban alkalmazhatja a magyar adóhatóság is a már 18 éve hatályos számviteli törvényt, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

 • Fotó: shutterstock

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-je után követi az étel- és italautomaták forgalmát.

 • Európai Unió

  Életbe léptek pénteken az érintett amerikai termékekre kivetett európai védővámok, amelyeket az Egyesült Államok által bevezetett importvámokra válaszul fogadott el az Európai Bizottság.

 • kieges

  Az első félév végéhez közeledve a tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is – figyelmeztet a Trenkwalder.